){?>


 

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ,Niềm vui và Tiện lợi

CJ Freshway

Công ty CJ Freshway Việt Nam được thành lập từ tháng 1/2012, chuyên hoạt động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm và cung cấp suất ăn công nghiệp. Hiện nay với hơn 250 công nhân, CJ Freshway đang mở rộng mạng lưới hoạt động bao trùm trên cả nước. 

CJ Freshway hiện đang là nhà phân phối nguyên liệu thực phẩm và dịch vụ cung cấp thực phẩm hàng đầu cho nhiều tổ chức. Để đóng góp thành công cho các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và thúc đẩy lối sống ăn uống lành mạnh, CJ Freshway đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất, với năng lực cốt lõi, cung cấp các dịch vụ đa dạngvà các giải pháp tổng thể về dinh dưỡngcho từng lĩnh vực kinh doanh.