){?>


 

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ,Niềm vui và Tiện lợi

CJ Logistics

Được thành lập từ năm 2002, CJ Logistics còn có tên là CJ Korea Express, bắt đầu kinh doanh cảng biển và kho vận hàng không tại Hà Nội từ năm 2009 và kinh doanh B2C từ năm 2011.