){?>


 

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ,Niềm vui và Tiện lợi

CJ Gemadept

Cuối năm 2017, Tập đoàn Gemadept (GMD) đã chuyển nhượng cho CJ Logistics 50,9% và 49% phần vốn góp của mình tại hai công ty liên doanh CJ Gemadept Logistics và CJ Gemadept Shipping.

CJ Gemadept kỳ vọng tăng gấp đôi lợi nhuận trong vòng 3 năm tới, củng cố vị thế dẫn đầu tại Bán đảo Đông Dương và trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Đông Nam Á.