Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ, Niềm vuiTiện lợi

Giáo dục là nền tảng thiết yếu dẫn tới mọi thành công và phát triển. Thấu hiểu được tầm quan trọng của giáo dục, CJ luôn đồng hành cùng hỗ trợ việc giáo dục đào tạo cũng như nuôi dưỡng ước mơ của các em.

  • CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC HỌC SINH VÀ SINH VIÊN LÂM ĐỒNG VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

    Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Chính Phủ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn CJ đã tiến hành Lễ trao Học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập của tỉnh Lâm Đồng. Đây là chương trình trao học bổng thường niên của Tập đoàn CJ, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội.