Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ, Niềm vuiTiện lợi

TRUNG THỰC

Không dung nạp sự vô hiệu quả; Báo cáo đúng, minh bạch, không có hành vi gian dối, tiêu cực, trái pháp luật

SÁNG TẠO

Làm việc với tinh thần “ có thể thay đổi mọi thứ”

Nhiệt tình

Hướng đến vị tría số 1 với quyết tâm và thử thách. Theo đuổi thành tích cao nhất và sự hoàn hảo bằng cách nhìn nhận mọi việc theo một quy trình từ đầu đến cuối

Con người & Văn hóa

Con người luôn hướng tới thành quả và Văn hóa dành được chiến thắng

Đối với CJ, tài năng và khả năng là những yếu tố cho quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự, bên cạnh kinh nghiệm làm việc.

Quy trình tuyển dụng

CJ luôn định hướng là một công ty toàn cầu.

1 2 3 4

01. Nhận đơn ứng tuyển và chọn lọc ứng viên 02. Thực hiện bài kiểm tra RCJAT 03. Phỏng vấn 04. Thông báo kết quả