){?>


 

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ,Niềm vui và Tiện lợi

CJ OliveNetworks

CJ OliveNetworks được thành lập vào năm 1995 tại Hàn Quốc và 2017 tại Việt Nam. Đến nay, CJ OliveNetworks đã đạt được sự hài lòng và giá trị khách hàng cao nhất thông qua việc cung cấp thành công các dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực IT, không chỉ ở châu Á, mà còn trên quy mô toàn cầu.

Dựa trên nhiều kinh nghiệm và khả năng tích lũy từ xây dựng và cung cấp các hệ thống và dịch vụ IT, CJ OliveNetworks đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng cách dẫn đầu phát triển các công nghệ mới tương ứng với xu hướng công nghệ thông tin  mới nhất bao gồm nguồn mở, big data, Internet of things(IoT) , điện toán đám mây, bảo mật và nhiều thứ khác.

CJ OliveNetworks hứa hẹn sẽ phát triển thành một công ty ICT toàn cầu trong thời gian tới.