Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ, Niềm vuiTiện lợi
We Are Able

Dự án “Chúng ta có thể” hướng tới cuộc sống và giáo dục tốt hơn, một sáng kiến mới của UNESCO nhằm nâng cao tiếng nói của trẻ em và phụ nữ dân tộc thiểu số ở nước ta.

Cùng với các đối tác chiến lược là Bộ Giáo dục – Đào tạo và Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), sáng kiến “Chúng ta có thể” của UNESCO kéo dài ba năm, do Quỹ Malala UNESCO vì quyền học tập của trẻ em gái cấp vốn, với sự hỗ trợ tài chính từ tập đoàn CJ. Dự án hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và hoàn thành việc học tập của trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em gái cấp trung học cơ sở (THCS), và tăng cường cơ hội có việc làm của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số.

Với phương châm “Hướng tới mức sống và giáo dục tốt hơn”, dự án nhằm mục tiêu thu hút sự tham gia của 16 nghìn người. Đó là các học sinh, giáo viên, hiệu trưởng các trường dân tộc thiểu số, cán bộ giáo dục, phụ huynh học sinh và các thành viên khác trong cộng đồng tại ba tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng. Trong đó, có 9.000 phụ nữ với 6.000 trẻ em gái trong độ tuổi từ 11 đến 14 thuộc 48 trường phổ thông dân tộc của địa bàn dự án.

Bà Heekyung Jo Min, Phó Giám đốc chương trình CSV toàn cầu, Tập đoàn CJ, mong muốn, dự án này sẽ giúp trẻ em gái dân tộc thiểu số trở thành những công dân được trân trọng trong xã hội Việt Nam; có năng lực, kỹ năng và lòng tự tôn cần thiết.

Dự án tập trung vào bốn lĩnh vực chính. Trước hết là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục cho trẻ em gái bằng cách tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, thể hiện tác động tích cực của giáo dục đới với cuộc sống của các em cũng như của gia đình và cộng đồng.

Tiếp đó, xây dựng một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, thông qua nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trên cơ sở giới, củng cố năng lực giáo viên về tư vấn học đường có đáp ứng giới.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ hội có việc làm của trẻ em gái và phụ nữ thông qua các chương trình định hướng nghề nghiệp có mục tiêu, các chương trình tập huấn về hoạt động tạo ra thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường lao động.

Cuối cùng là, hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua định kiến và nâng cao nhận thức của các em với bạn bè đồng lứa.

List